Bắp Cải (Bắp Sú) Trồng Hữu Cơ (500gram)
+ Nguồn gốc: Vườn rau sạch Farmers' Market, Đà Lạt + Để tham quan vườn rau tại Đức Trọng, Đà Lạt...
25,000₫
Bắp Cải Tim Trồng Hữu Cơ (500gram)
+ Nguồn gốc: Vườn rau sạch Farmers' Market, Đà Lạt + Để tham quan vườn rau tại Đức Trọng, Đà Lạt...
25,000₫
Bầu Trồng Hữu Cơ (500gram)
+ Nguồn gốc: Vườn rau sạch Farmers' Market, Đà Lạt + Được trồng theo phương pháp canh tác hữu cơ 7...
25,000₫
Bí Đao Trồng Hữu Cơ (500gram)
+ Nguồn gốc: Vườn rau sạch Farmers' Market, Đà Lạt + Được trồng theo phương pháp canh tác hữu cơ 7...
25,000₫
Cải Canh Trồng Hữu Cơ (500gram)
RAU SẠCH CANH TÁC KỸ THUẬT HỮU CƠ Do vườn Farmers Market tự trồng, kiểm soát và phân phối, không thu mua lại.Tiêu chuẩn rau...
25,000₫
Cải Nhúng Trồng Hữu Cơ (500gram)
RAU SẠCH CANH TÁC KỸ THUẬT HỮU CƠ Do vườn Farmers Market tự trồng, kiểm soát và phân phối, không thu mua lại.Tiêu chuẩn rau...
25,000₫
Cải Thảo Hướng Hữu Cơ (500gram)
Quy trình trồng & sau thu hoạch: Không sử dụng phân hóa họcKhông sử dụng giống biến đổi genKhông sử dụng...
25,000₫
Cải Thìa (500g)
Được trồng theo kỹ thuật canh tác rau hữu cơ 4 không: không thuốc bảo vệ thực vật - không phân...
25,000₫
Cải Xoăn Kale Trồng Hữu Cơ (500gram)
RAU SẠCH CANH TÁC KỸ THUẬT HỮU CƠ Do vườn Farmers Market tự trồng, kiểm soát và phân phối, không thu mua lại.Tiêu chuẩn rau...
35,000₫
Đọt Su Su Trồng Hữu Cơ (500gram)
+ Nguồn gốc: Vườn rau sạch Farmers' Market, Đà Lạt + Được trồng theo phương pháp canh tác hữu cơ 7...
35,000₫

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large