Chân Giò Trước Heo Ausfarm - Đạt Chuẩn Hữu Cơ Canada (100gram)

19,000₫
Thương hiệu: Aus Farm

Còn Hàng

+ Từ Nông Trại Ausfarm - nông trại Việt Nam đầu tiên đạt Chuẩn Hữu Cơ của Hiệp Hội Hữu Cơ Canada. + Tiêu chuẩn: - KHÔNG TĂNG TRỌNG- KHÔNG CHẤT THẢI-...

+ Từ Nông Trại Ausfarm - nông trại Việt Nam đầu tiên đạt Chuẩn Hữu Cơ của Hiệp Hội Hữu Cơ Canada. 
+ Tiêu chuẩn: 
- KHÔNG TĂNG TRỌNG
- KHÔNG CHẤT THẢI
- KHÔNG CHẤT CẤM
- KHÔNG DỊCH BỆNH
- KHÔNG KHÁNG SINH

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large