Mãng Cầu Dai - Tây Ninh (1kg)

85,000₫
Thương hiệu: Kim Nhung, Đồng Tháp

Còn Hàng

+ Xuất xứ: Tây Ninh+ Tiêu chuẩn lượng: Global Gap - Xuất Khẩu + Trọng lượng: khoảng 5 trái 1kg + Bao ăn không sâu, úng

+ Xuất xứ: Tây Ninh

+ Tiêu chuẩn lượng: Global Gap - Xuất Khẩu 

+ Trọng lượng: khoảng 5 trái 1kg 

+ Bao ăn không sâu, úng 

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large