>
Kim chi cải thảo cắt lát Bibigo Ông Kim's - Hộp 500g
Giá và ưu đãi:+ Giá: 44.000/hộp 500gramThành phần:+ Cải thảo muối 76.43% (cải thảo, nước, muối)+ Củ cải trắng+ Tỏi+...
48,000₫
Kim chi cải thảo-ngò Bibigo Ông Kim's - Hộp 500g
Giá và ưu đãi:+ Giá: 44.000/hộp 500gramThành phần:+ Cải thảo muối 76.43% (cải thảo, nước, muối)+ Củ cải trắng+ Tỏi+...
45,000₫
Kim chi hàn quốc chay Bibigo Ông Kim's - Hộp 500g
Giá và ưu đãi:+ Giá: 44.000/hộp 500gramThành phần:+ Cải thảo muối 76.43% (cải thảo, nước, muối)+ Củ cải trắng+ Tỏi+...
48,000₫

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large