Giỏ quà trái cây nhập - Bụi phấn (1)
Hộp quà bao gồm:- 3 Trái 690G Hồng giòn Hàn Quốc size L- 450G nho xanh Autumn Crisps Flavor Grown...
199,000₫
Giỏ quà trái cây nhập - Bụi phấn (2)
Hộp quà bao gồm:- 600G nho xanh Autumn Crisp Flavor Grown Mỹ- 1KG táo Jazz New Zealand s135- Hộp và...
199,000₫
Giỏ quà trái cây nhập - Bụi phấn (3)
Hộp quà bao gồm:- 700g nho ngón tay Mỹ- 2 Trái 620G Cam vàng Navel Úc- Hộp và túi giấyMô...
199,000₫
Giỏ quà trái cây nhập - Bụi phấn (4)
Giỏ quà bao gồm:- 3 Trái 470g kiwi vàng New Zealand- 500g nho xanh Autumn Crisps- Hộp và túi giấyMô...
199,000₫
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 12
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 12 bao gồm:- 500g Nho ngón tay Mỹ- 800g Táo Envy New Zealand size...
401,820₫
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 11
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 11 bao gồm: - 500g Nho đen Midnight Beauty Mỹ- 1 túi cam vàng Navel...
322,500₫
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 10
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 10 bao gồm:- 650g táo envy New Zealand size 90- 600g nho xanh Sweet Globe...
366,750₫
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 09
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 09 bao gồm:- 600g Nho xanh Sweet Globe Mỹ- 680g Cam vàng Navel Úc- 650g...
401,870₫
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 08
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 08 bao gồm:- 1kg táo envy New Zealand size 90- 1 túi Cam vàng Navel...
318,000₫
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 04
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 04 bao gồm:- 1,8kg Lê Hàn Quốc size XL- 600g Táo Envy New Zealand...
736,020₫
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 01
Giỏ quà trái cây ngoại nhập 01 bao gồm:- 9 trái táo envy size 90 - 1,8kg - Hộp giấy giả...
572,200₫
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 06
Giỏ quà trái cây ngoại nhập 06 bao gồm: - 5 trái Lê Hàn Quốc size XL 4,5kg - Hộp giấy giả gỗ...
913,000₫
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 03
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 03 bao gồm:- 1,7kg Lê Hàn Quốc size XL- 600g Táo Envy size 90 - 1,2kg...
748,420₫
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 02
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 02 bao gồm:- 1,2kg táo Envy New Zealand size 90- 1,7kg lê Hàn Quốc size...
730,020₫
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 07
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 07 bao gồm:- 1,1kg Cam Navel- 1,2kg táo Envy New Zealand size 90 - Hộp giấy...
585,800₫
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 05
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập 05 bao gồm:-  1,1kg Cam Navel- 500g Nho Midnight Beauty - 400g Táo Envy size 90-...
709,100₫
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập The Beauties 09
Giỏ quà chất lượng với nhân sâm tươi Hàn Quốc cùng nhiều loại trái cây nhập khẩu tươi ngon, nhiều thành...
1,900,000₫
Giỏ Quà Trái Cây Ngoại Nhập The Beauties 07
Giỏ quà chất lượng với nhiều loại trái cây nhập khẩu tươi ngon cùng hạt chia và mật ong nguyên chất,...
1,593,200₫

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large