>
Giỏ Quà TP. KHÔ_001
Bao gồm:1. MẬT ONG CÀ PHÊ. Dung tích: 600ml . Xuất xứ: Tracy Bee, Việt Nam2. KHÔ GÀ LÁ CHANH. Trọng...
1,425,000₫
Giỏ Quà TP. KHÔ_002
Bao gồm:1. MƠ SẤY. Dung tích: 140gram. Xuất xứ: Nam Xanh, Việt Nam2. DỪA SẤY KHÔ. Trọng lượng: 100gram. Xuất...
729,000₫
Giỏ Quà TP. KHÔ_003
Bao gồm:HẠT ĐIỀU Ủ MUỐI TÁCH VỎ LỤA. Trọng lượng: 300gram. Xuất xứ: Nam Xanh, Việt NamTHANH LONG SẤY DẺO....
1,367,000₫
Giỏ Quà TP. KHÔ_004
Bao gồm:HẠT ĐIỀU Ủ MUỐI TÁCH VỎ LỤA. Trọng lượng: 300gram. Xuất xứ: Nam Xanh, Việt NamTHẬP CẨM HẠT NGOẠI...
1,637,000₫
Giỏ Quà TP. KHÔ_005
Bao gồm:1. KHÔ GÀ LÁ CHANH. Trọng lượng: 250gram. Xuất xứ: Farmers’ Market, Việt Nam2. THẬP CẨM RAU CỦ SẤY....
980,000₫
Giỏ Quà TP. KHÔ_006
Bao gồm:1. DỪA SẤY KHÔ. Trọng lượng: 100gram. Xuất xứ: Only Nature, Việt Nam2. NGŨ CỐC VỊ MÂM XÔI. Trọng...
1,446,000₫
Giỏ Quà TP. KHÔ_007
Bao gồm:1. DỪA SẤY KHÔ. Trọng lượng: 100gram. Xuất xứ: Only Nature, Việt Nam2. NGŨ CỐC VỊ MÂM XÔI. Trọng...
1,357,000₫
Giỏ Quà TP. KHÔ_008
Bao gồm:HẠT DẺ HẤP NHẬT BẢN. Trọng lượng: 222gram. Xuất xứ: Nhật BảnNHO SẤY HỮU CƠ – MỸ. Trọng lượng:...
1,431,000₫
Giỏ Quà TP. KHÔ_009
Bao gồm:VIỆT QUẤT SẤY. Dung tích: 170gram . Xuất xứ: Cherry Bay Orchards, ÚcKHÔ GÀ LÁ CHANH. Trọng lượng: 250gram. Xuất...
1,450,000₫
Giỏ Quà TP. KHÔ_010
Bao gồm:MẬT ONG CÀ PHÊ. Dung tích: 600ml . Xuất xứ: Tracy Bee, Việt NamHẠT ĐIỀU PHỦ GẤC MẬT ONG. Trọng...
1,866,000₫
Giỏ Quà TP. KHÔ_011
Bao gồm:VIỆT QUẤT SẤY. Dung tích: 170gram . Xuất xứ: Cherry Bay Orchards, ÚcHẠT DẺ HẤP NHẬT BẢN. Trọng lượng: 222gram....
1,743,000₫
Giỏ Quà TP. KHÔ_012
Bao gồm:CHERRY SẤY. Dung tích: 680gram . Xuất xứ: Cherry Bay Orchards, ÚcHẠT MẮC CA ÚC. Trọng lượng: 500gram. Xuất xứ:...
1,809,000₫

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large