>
Cá bạc má Ích Hữu - 100g
19,900₫
Cá Đổng Ích Hữu - 100g
19,900₫
Cá Lóc Đồng - Đã Sơ Chế (100gram)
+ Mỗi khay khoảng 300gram - 500gram - tiện dụng & bảo quản ngăn đông. + Tiêu chuẩn chất lượng: - Nguồn...
25,000₫
Cá Mó xanh Ích Hữu - 100g
23,500₫
Cá ngân Ích Hữu - 100g
16,900₫
Cá Ngừ Hoa CL Ích Hữu - 100g
26,500₫
Cá ngừ sọc cắt lát Ích Hữu - 100g
HẢI SẢN SẠCH ĐẢO PHÚ QUÝ ĐÁNH BẮT TỰ NHIÊN - CẤP ĐÔNG NHANH TẠI ĐẢOĐẦY ĐỦ GIẤY CÔNG BỐ AN...
26,500₫
Cá nục suông ích hữu - 100g
HẢI SẢN SẠCH ĐẢO PHÚ QUÝ ĐÁNH BẮT TỰ NHIÊN-CẤP ĐÔNG NHANH TẠI ĐẢOĐẦY ĐỦ GIẤY CÔNG BỐ AN TOÀN THỰC...
15,900₫
Cá Nục Trâu Ích Hữu - 100g
18,900₫
Cá Trác Vàng Ích Hữu - 100g
HẢI SẢN SẠCH ĐẢO PHÚ QUÝ ĐÁNH BẮT TỰ NHIÊN - CẤP ĐÔNG NHANH TẠI ĐẢOĐẦY ĐỦ GIẤY CÔNG BỐ AN...
21,500₫
Ếch Đồng - Đã Sơ Chế (100gram)
+ Mỗi khay khoảng 300gram - 400gram - tiện dụng & bảo quản ngăn đông. + Tiêu chuẩn chất lượng: - Nguồn...
25,000₫
Lươn Đồng - Đã Sơ Chế (100gram)
+ Mỗi khay khoảng 300gram - 400gram - tiện dụng & bảo quản ngăn đông. + Tiêu chuẩn chất lượng: - Nguồn...
39,000₫
Mực Ghim Ích Hữu - 100g
HẢI SẢN SẠCH ĐẢO PHÚ QUÝ ĐÁNH BẮT TỰ NHIÊN-CẤP ĐÔNG NHANH TẠI ĐẢOĐẦY ĐỦ GIẤY CÔNG BỐ AN TOÀN THỰC...
35,900₫
Mực Lá MNKT Ích Hữu - 100g
59,900₫
Mực lá SSBN Ích Hữu - 100g
HẢI SẢN SẠCH ĐẢO PHÚ QUÝ ĐÁNH BẮT TỰ NHIÊN-CẤP ĐÔNG NHANH TẠI ĐẢOĐẦY ĐỦ GIẤY CÔNG BỐ AN TOÀN THỰC...
76,000₫
Mực ống MNKT Ích Hữu - 100g
HẢI SẢN SẠCH ĐẢO PHÚ QUÝ ĐÁNH BẮT TỰ NHIÊN-CẤP ĐÔNG NHANH TẠI ĐẢOĐẦY ĐỦ GIẤY CÔNG BỐ AN TOÀN THỰC...
47,900₫
Mực ống SSBN Ích Hữu - 100g
HẢI SẢN SẠCH ĐẢO PHÚ QUÝ ĐÁNH BẮT TỰ NHIÊN-CẤP ĐÔNG NHANH TẠI ĐẢOĐẦY ĐỦ GIẤY CÔNG BỐ AN TOÀN THỰC...
56,900₫
Tôm Đất Rừng Ích Hữu - 175g
75,000₫
Tôm Sú Loại 1 Ích Hữu - Túi 175g (3 con)
- Tôm đang mùa vụ u17 (17 con/ kg - size to nhất)- Chắc thịt, ngọt đậm, hấp chấm muối...
139,000₫

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large