Bắp Cải (Bắp Sú) Hướng Hữu Cơ Farmers - 500g
+ Nguồn gốc: Vườn rau sạch Farmers' Market, Đà Lạt + Để tham quan vườn rau tại Đức Trọng, Đà Lạt...
25,000₫
Bắp Cải Tim (Hướng Hữu Cơ Farmers) - 500g
+ Nguồn gốc: Vườn rau sạch Farmers' Market, Đà Lạt + Để tham quan vườn rau tại Đức Trọng, Đà Lạt...
25,000₫
Bầu (Hướng Hữu Cơ Farmers) - 500g
+ Nguồn gốc: Vườn rau sạch Farmers' Market, Đà Lạt + Được trồng theo phương pháp canh tác hữu cơ 7...
25,000₫
Cải Canh Xanh (Hướng Hữu Cơ Farmers) - 500g
RAU SẠCH CANH TÁC KỸ THUẬT HỮU CƠ Do vườn Farmers Market tự trồng, kiểm soát và phân phối, không thu mua lại.Tiêu chuẩn rau...
25,000₫
Cải Nhúng (Hướng Hữu Cơ Farmers) - 500g
RAU SẠCH CANH TÁC KỸ THUẬT HỮU CƠ Do vườn Farmers Market tự trồng, kiểm soát và phân phối, không thu mua lại.Tiêu chuẩn rau...
25,000₫
Cải Thảo (Hướng Hữu Cơ Farmers) - 500g
Quy trình trồng & sau thu hoạch: Không sử dụng phân hóa họcKhông sử dụng giống biến đổi genKhông sử dụng...
25,000₫
Cải Thìa (Hướng hữu cơ Farmers Market) - 500g
Được trồng theo kỹ thuật canh tác rau hữu cơ 4 không: không thuốc bảo vệ thực vật - không phân...
25,000₫
Cải Xoăn Kale (Hướng hữu cơ Farmers Market) - 500gram
RAU SẠCH CANH TÁC KỸ THUẬT HỮU CƠ Do vườn Farmers Market tự trồng, kiểm soát và phân phối, không thu mua lại.Tiêu chuẩn rau...
35,000₫
Đọt Su Su (Hướng Hữu Cơ Farmers) - 500g
+ Nguồn gốc: Vườn rau sạch Farmers' Market, Đà Lạt + Được trồng theo phương pháp canh tác hữu cơ 7...
35,000₫
Mồng Tơi (Hướng Hữu Cơ Farmers) - 500g
+ Nguồn gốc: Vườn rau sạch Farmers' Market, Đà Lạt + Được trồng theo phương pháp canh tác hữu cơ 7...
25,000₫

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large