Ba Chỉ Bò Úc | Queen Beef (250g)
THỊT BÒ ÚC QUEEN BEEF - TIÊU CHUẨN GAP- Giống Bò Úc, được chăn nuôi tại Việt Nam.- Đạt chuẩn...
55,250₫
Bắp Tay Bò Úc | Queen Beef (250g)
THỊT BÒ ÚC QUEEN BEEF - TIÊU CHUẨN GAP- Giống Bò Úc, được chăn nuôi tại Việt Nam.- Đạt chuẩn...
75,000₫
Thăn Ngoại Bò Hokubee Siêu Mềm | Úc (1kg)
BÒ HOKUBEE TAN CHẢY - SIÊU PHẨM BÒ CAO CẤP TỪ NƯỚC ÚC+ Điểm đặc trưng của bò Hokubee là sự xen...
890,000₫
Thịt Lõi Nạc Vai Bò Úc | Queen Beef (250g)
THỊT BÒ ÚC QUEEN BEEF - TIÊU CHUẨN GAP- Giống Bò Úc, được chăn nuôi tại Việt Nam.- Đạt chuẩn...
78,750₫
Thịt Thăn Ngoại Bò Úc | Queen Beef (250g)
THỊT BÒ ÚC QUEEN BEEF - TIÊU CHUẨN GAP- Giống Bò Úc, được chăn nuôi tại Việt Nam.- Đạt chuẩn...
118,250₫
Thịt thăn ngoại bò Úc | Queen Beef (250g)
THỊT BÒ ÚC QUEEN BEEF - TIÊU CHUẨN GAP- Giống Bò Úc, được chăn nuôi tại Việt Nam.- Đạt chuẩn...
118,250₫

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large