Bắp Bò Việt (Halo) - 100gram
- Thịt bò HALO cam kết 100% thịt bò Sạch, tươi, không trộn lẫn các loại thịt khác.- Nguồn gốc...
29,500₫
Thăn Bò Tinh Lọc Mỡ (Halo) - 100gram
- Thịt bò HALO cam kết 100% thịt bò Sạch, tươi, không trộn lẫn các loại thịt khác.- Nguồn gốc...
31,500₫
Thịt Nạm Bò (Halo) - 100gram
- Thịt bò HALO cam kết 100% thịt bò Sạch, tươi, không trộn lẫn các loại thịt khác.- Nguồn gốc...
22,500₫

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large