>
Ba Chỉ Heo (Hữu Cơ - 100gram)
+ Mỗi miếng tầm: 200 - 300gram. + Thịt đông lạnh ngay sau khi giết mổ.------------------------------------+ ĐẠT TIÊU CHUẨN HỮU CƠ...
22,500₫
Ba Chỉ Rút Sườn Heo (Hữu Cơ - 100gram)
+ Mỗi miếng tầm: 200 - 300gram. + Thịt đông lạnh ngay sau khi giết mổ.------------------------------------+ ĐẠT TIÊU CHUẨN HỮU CƠ...
25,500₫
Bắp Heo Rút Xương (Hữu Cơ) - 100g
+ Mỗi miếng tầm: 200 - 300gram. + Thịt đông lạnh ngay sau khi giết mổ.------------------------------------+ ĐẠT TIÊU CHUẨN HỮU CƠ...
22,000₫
Bò viên Farmers Market - Túi 500g
144,500₫
Cá bạc má Ích Hữu - 100g
19,900₫
Cá Đổng Ích Hữu - 100g
19,900₫
Cá hồi phi lê còn da Na Uy - 1kg
710,000₫
Cá lóc - 1kg
250,000₫
Cá Mó Xanh - Đã Sơ Chế (100gram)
HẢI SẢN SẠCH ĐẢO PHÚ QUÝ ĐÁNH BẮT TỰ NHIÊN-CẤP ĐÔNG NHANH TẠI ĐẢOĐẦY ĐỦ GIẤY CÔNG BỐ AN TOÀN THỰC...
23,500₫
Cá Mó xanh Ích Hữu - 100g
23,500₫
Cá ngân Ích Hữu - 100g
16,900₫
Cá Ngừ Hoa CL Ích Hữu - 100g
26,500₫

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large