Hỗn hợp các loại quả mọng hữu cơ đông lạnh OOB | New Zealand (450gr)
Đặc điểm:- Trái cây được cấp đông ngay sau khi sơ chế, giữ nguyên các dưỡng chất dinh dưỡng, hương...
288,000₫
Hỗn hợp táo, kiwi, cải xoăn hữu cơ đông lạnh OOB | New Zealand 450gr
Đặc điểm:- Trái cây được cấp đông ngay sau khi sơ chế, giữ nguyên các dưỡng chất dinh dưỡng, hương...
288,000₫
Hỗn hợp việt quất, kiwi, chuối hữu cơ đông lạnh OOB | New Zealand (450gr)
Đặc điểm:- Trái cây được cấp đông ngay sau khi sơ chế, giữ nguyên các dưỡng chất dinh dưỡng, hương...
288,000₫
Mâm xôi hữu cơ đông lạnh OOB | New Zealand (450gr)
Đặc điểm:- Trái cây được cấp đông ngay sau khi sơ chế, giữ nguyên các dưỡng chất dinh dưỡng, hương...
288,000₫
Việt quất hữu cơ đông lạnh OOB | New Zealand (450gr)
Đặc điểm:- Trái cây được cấp đông ngay sau khi sơ chế, giữ nguyên các dưỡng chất dinh dưỡng, hương...
288,000₫

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large