Hỗn hợp việt quất, kiwi, chuối hữu cơ đông lạnh OOB | New Zealand (450gr)
Đặc điểm:- Trái cây được cấp đông ngay sau khi sơ chế, giữ nguyên các dưỡng chất dinh dưỡng, hương...
288,000₫
Việt quất hữu cơ đông lạnh OOB | New Zealand (450gr)
Đặc điểm:- Trái cây được cấp đông ngay sau khi sơ chế, giữ nguyên các dưỡng chất dinh dưỡng, hương...
288,000₫

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large