Combo Sang Chảnh 1 | Farmers' Market
Đặc Điểm:Các loại trái cây trong combo đều được nhập khẩu đường máy bay (Air).Hàng đầu mùa rất tươi, cuống...
189,000₫
Combo Sang Chảnh 2 | Farmers' Market
Đặc Điểm:Các loại trái cây trong combo đều được nhập khẩu đường máy bay (Air).Hàng đầu mùa rất tươi, cuống...
199,000₫
Combo Con Nhà Giàu | Farmers' Market (1,3KG)
Đặc Điểm:Các loại trái cây trong combo đều được nhập khẩu đường máy bay (Air).Hàng đầu mùa rất tươi, cuống...
289,000₫
Ớt Hiểm | Farmers' Market (100g)
16,500₫
Khoai Lang Nhật Chuẩn Xuất Khẩu | Farmers Market (1kg)
Đặc Điểm:Đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước, chất lượng loại 1 rất ngon.Giàu tinh bột, ngọt đậm, dẻo...
69,000₫
Cải Bẹ Xanh Hướng Hữu Cơ | Farmers' Market (250g)
+ Tiêu chuẩn chất lượng: - Gieo, trồng theo hướng hữu cơ.+ Nhà sản xuất: Farmers' Market, Việt Nam
21,500₫
Xà Lách Xoắn Hướng Hữu Cơ | Farmers' Market (250g)
+ Tiêu chuẩn chất lượng: - Gieo, trồng theo hướng hữu cơ.+ Nhà sản xuất: Farmers' Market, Việt Nam
21,500₫
Mồng Tơi Hướng Hữu Cơ | Farmers' Market (250g)
+ Tiêu chuẩn chất lượng: - Gieo, trồng theo hướng hữu cơ.+ Nhà sản xuất: Farmers' Market, Việt Nam
21,500₫
Cải Thảo Hướng Hữu Cơ | Farmers' Market (250g)
+ Tiêu chuẩn chất lượng: - Gieo, trồng theo hướng hữu cơ.+ Nhà sản xuất: Farmers' Market, Việt Nam
21,500₫
Cải Bó Xôi Hướng Hữu Cơ | Farmers' Market (250g)
+ Tiêu chuẩn chất lượng: - Gieo, trồng theo hướng hữu cơ.+ Nhà sản xuất: Farmers' Market, Việt Nam
21,500₫

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large