Ba Chỉ Rút Sườn Heo (Hữu Cơ - 100gram)

25,500₫
Thương hiệu: Aus Farm

Còn Hàng

+ Mỗi miếng tầm: 200 - 300gram. + Thịt đông lạnh ngay sau khi giết mổ.------------------------------------+ ĐẠT TIÊU CHUẨN HỮU CƠ CỦA HIỆP HỘI HỮU CƠ CANADA+ Từ Nông Trại Ausfarm...

+ Mỗi miếng tầm: 200 - 300gram. 

+ Thịt đông lạnh ngay sau khi giết mổ.

------------------------------------

+ ĐẠT TIÊU CHUẨN HỮU CƠ CỦA HIỆP HỘI HỮU CƠ CANADA
+ Từ Nông Trại Ausfarm - nông trại Việt Nam đầu tiên đạt Chuẩn Hữu Cơ của Hiệp Hội Hữu Cơ Canada. 
+ Tiêu chuẩn: 
- KHÔNG TĂNG TRỌNG
- KHÔNG CHẤT THẢI
- KHÔNG CHẤT CẤM
- KHÔNG DỊCH BỆNH
- KHÔNG KHÁNG SINH
+ Thông tin tham khảo về nhà cung cấp: 
http://thitheohuuco.com/thit-heo-huu-co-co-gi-dac-biet/

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large