Bắp Cải Trắng Global GAP | Mekostar (650g)

20,800₫
Thương hiệu: Meko Star

Thông Tin Chi Tiết

+ Tiêu chuẩn chất lượng:

- Đạt chuẩn Global GAP

+ Nhà sản xuất: Mekostar, Việt Nam

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large