Cải Nhúng (Organic - Hướng Hữu Cơ) - 500g

25,000₫
Thương hiệu: Nông Trại Hữu Cơ Farmers' Market, Đà Lạt

Còn Hàng

RAU SẠCH CANH TÁC KỸ THUẬT HỮU CƠ Do vườn Farmers Market tự trồng, kiểm soát và phân phối, không thu mua lại.Tiêu chuẩn rau trồng theo kỹ thuật hữu cơ ++ - Không phân hóa...

RAU SẠCH CANH TÁC KỸ THUẬT HỮU CƠ 
Do vườn Farmers Market tự trồng, kiểm soát và phân phối, không thu mua lại.

Tiêu chuẩn rau trồng theo kỹ thuật hữu cơ ++ 
- Không phân hóa học 
- Không thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật hóa học 
- Không thuốc diệt cỏ 
- Không thuốc kích thích tăng trưởng
- Không giống biến đổi gien 
- Không xử lý chất bảo quản sau thu hoạch

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large