Cải Thảo VietGAP | Đông A (650g)

29,250₫
Thương hiệu: Đông A

Thông Tin Chi Tiết

+ Tiêu chuẩn chất lượng:

- Đạt chuẩn an toàn VietGAP.

+ Nhà sản xuất: Đông A Farm, Việt Nam

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large