Gà ta nguyên con | 3F (kg)

128,000₫
Thương hiệu: 3F, Việt Nam

Thông Tin Chi Tiết

Một con khoảng 1.3 - 1.5kg

Thông tin chung:

Không chất tăng trọng
Không cúm gia cầm
Hệ thống chăn nuôi khép kín
Sử dụng thức ăn chất lượng cao
Truy suất được nguồn gốc

Tiêu chuẩn:

GMP
HACCP
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large