Quýt chum Dekupon, nội địa Nhật, 1Kg

759,000₫
Thương hiệu: Khác

Thông Tin Chi Tiết

Trái to gấp đôi quýt Hàn. Siêu nhiều nước, ngọt, không có hạt.

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large