Trứng Gà So (Gộc) Ba Huân- Hộp 10 trứng

42,000₫
Thương hiệu: Ba Huân

Thông Tin Chi Tiết

Là trứng gà đẻ lứa đầu tiên, 

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large