Hạnh nhân tẩm chuối xoài | Tom's Farm (30gr)
Thành phần:- Hạnh nhân Hàn Quốc, (Mật ong Hàn Quốc, mù tạt, sữa chua, dâu tây, đào, rong biển, chuối...
30,000₫
Hạnh nhân tẩm dâu tây | Tom's Farm (30gr)
Thành phần:- Hạnh nhân Hàn Quốc, (Mật ong Hàn Quốc, mù tạt, sữa chua, dâu tây, đào, rong biển, chuối...
30,000₫
Hạnh nhân tẩm wasabi | Tom's Farm (30gr)
Thành phần:- Hạnh nhân Hàn Quốc, (Mật ong Hàn Quốc, mù tạt, sữa chua, dâu tây, đào, rong biển, chuối...
30,000₫
Hạnh nhân tẩm dâu tây | Tom's Farm (210gr)
Thành phần:- Hạnh nhân Hàn Quốc, (Mật ong Hàn Quốc, mù tạt, sữa chua, dâu tây, đào, rong biển, chuối...
185,000₫
Hạnh nhân tẩm chuối xoài | Tom's Farm (210gr)
Thành phần:- Hạnh nhân Hàn Quốc, (Mật ong Hàn Quốc, mù tạt, sữa chua, dâu tây, đào, rong biển, chuối...
185,000₫

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large