DANH MỤC

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân Quý Khách Hàng

  1. Thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng được Farmers Market cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Quý Khách Hàng được thực hiện theo các quy định của công ty.
  2. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Quý Khách Hàng.
  3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, Farmers Market sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Quý Khách Hàng được biết.
  4. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Quý Khách Hàng bao gồm thông tin hóa đơn giá trị gia tăng, thông tin thanh toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Website.
  5. Farmers Marrket yêu cầu Quý Khách Hàng khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán, v.v, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. 
  6. Farmers Market không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Quý Khách Hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân cung cấp ban đầu là không chính xác.

 

 

 

Thêm vào giỏ thành công