>
Hỗn Hợp Đậu Hữu Cơ Úc - hộp 400gram
- Thành phần: đậu hỗn hợp, nước, muối biển- Hữu cơ, ko thực phẩm biến đổi gen, 99% ko béo,...
85,000₫
Pate campagne Jean Ploc'h 130gr
44,000₫
Pate campagne Jean Ploc'h 78gr
29,000₫
Pate foie Jean Ploc'h 130gr
44,000₫
Pate foie Jean Ploc'h 78gr
29,000₫
Pate jambon Jean Ploc'h 130gr
47,000₫
Pate luncheon meat Dak 400gr
68,000₫
Pate luncheon meat Jean Ploc'h 200gr
52,000₫
Pate rillettes Jean Ploc'h 125gr
51,000₫

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large