Farmers Market is one of the biggest healthy, organic and natural food suppliers in Ho Chi Minh City.

We seek out the finest healthy, natural and organic foods available, maintain the strictest quality standards in the industry.

Our purpose is to use the power of food to build health for people & the planet.

We strive to provide our customers with the best experience and products every day, while working toward the greater good and the health of people, community and environment.

Farmers’ Market has 5 stores in Ho Chi Minh City, including: district 1, district 3, district 7, Phu Nhuan District and Binh Thanh District.

 

Farmers Market là một trong những chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ, tự nhiên, tốt cho sức khoẻ lớn nhất tại TP. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi tìm kiếm những sản phẩm tốt nhất cho sức khoẻ, tự nhiên & hữu cơ, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của ngành.

Mục tiêu của chúng tôi là nuôi dưỡng sức khoẻ của con người & hành tinh.

Mỗi ngày, chúng tôi nỗi lực phục vụ khách hàng với dịch vụ & sản phẩm tốt nhất bằng cách làm việc với mục tiêu là những sản phẩm tốt hơn, sức khoẻ tốt hơn cho con người, cộng đồng và môi trường.

Farmers’ Market hiện có 5 cửa hàng tại Quận 1, 3, 7 ,Phú Nhuận và Bình Thạnh.

Store locations | Địa chỉ cửa hàng: 

  • FM1: 496 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3
  • FM2: 218 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
  • FM3: 486 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7 
  • FM4: 99 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
  • FM5: 104 Hai Bà Trưng, Phường Ka Đao, Quận 1
Thêm vào giỏ thành công