Sữa chua Dalatmilk (có đường) - hộp 100ml
- Có nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng cao được vắt từ những giống bò sữa tốt nhất trong điều kiện khí...
12,000₫
Sữa chua Dalatmilk (có đường) - hộp 500ml
- Có nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng cao được vắt từ những giống bò sữa tốt nhất trong điều kiện khí...
54,000₫
Sữa chua Dalatmilk (Đào) - hộp 100ml
- Có nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng cao được vắt từ những giống bò sữa tốt nhất trong điều kiện khí...
12,000₫
Sữa chua Dalatmilk (Dâu) - hộp 100ml
- Có nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng cao được vắt từ những giống bò sữa tốt nhất trong điều kiện khí...
12,000₫
Sữa chua Dalatmilk (ko đường) - hộp 100ml
- Có nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng cao được vắt từ những giống bò sữa tốt nhất trong điều kiện khí...
12,000₫
Sữa chua Dalatmilk (ko đường) - hộp 500ml
- Có nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng cao được vắt từ những giống bò sữa tốt nhất trong điều kiện khí...
54,000₫
Sữa chua Dalatmilk (Nha đam) - hộp 100ml
- Có nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng cao được vắt từ những giống bò sữa tốt nhất trong điều kiện khí...
12,000₫
Sữa chua uống Dalatmilk (Dâu) - 200ml
- Có nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng cao được vắt từ những giống bò sữa tốt nhất trong điều kiện khí...
16,000₫
Sữa chua uống Dalatmilk (ko đường) - chai 200ml
- Có nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng cao được vắt từ những giống bò sữa tốt nhất trong điều kiện khí...
16,000₫
Sữa tươi Dalat Milk (không đường) - hộp 450ml
Sản phẩm sữa thanh trùng Dalatmilk được chế biến từ sữa bò tươi nguyên chất từ cao nguyên Lâm Đồng – nơi...
22,000₫
Sữa tươi Dalatmilk (có đường) - hộp 180ml
Sản phẩm sữa thanh trùng Dalatmilk được chế biến từ sữa bò tươi nguyên chất từ cao nguyên Lâm Đồng – nơi...
12,000₫
Sữa tươi Dalatmilk (có đường) - hộp 450ml
Sản phẩm sữa thanh trùng Dalatmilk được chế biến từ sữa bò tươi nguyên chất từ cao nguyên Lâm Đồng – nơi...
22,000₫

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large