DANH MỤC

Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch và trái cây nhập là thương hiệu bản lẻ thuộc quyền sở hữu và quản lý vận hành của Công ty TNHH Thương Mại Laria. Dưới đây là giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của cửa hàng Farmers Market Quận 3. Với mỗi cửa hàng mới, chúng tôi đều đảm bảo, cơ sở vật chất phục vụ trưng bày, bảo quản và chế biến (nếu có) thực phẩm đều đạt các tiêu chuẩn vệ sinh tan toàn thực phẩm của quốc gia. 
 
Việc tự nguyện tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, là một trong những nỗ lực của Farmers Market nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn sức khoẻ cho khách hàng. 
 
Trân trọng, 

 

 

 

 

Thêm vào giỏ thành công