>
Bắp Cải (Organic - Hướng Hữu Cơ) - 500g
+ Nguồn gốc: Vườn rau sạch Farmers' Market, Đà Lạt + Để tham quan vườn rau tại Đức Trọng, Đà Lạt...
25,000₫
Bắp Cải Tim (Organic - Hướng Hữu Cơ) - 500g
+ Nguồn gốc: Vườn rau sạch Farmers' Market, Đà Lạt + Để tham quan vườn rau tại Đức Trọng, Đà Lạt...
25,000₫
Cải Canh Xanh (Organic - Hướng Hữu Cơ) - 500g
RAU SẠCH CANH TÁC KỸ THUẬT HỮU CƠ Do vườn Farmers Market tự trồng, kiểm soát và phân phối, không thu mua lại.Tiêu chuẩn rau...
25,000₫
Cải Nhúng (Organic - Hướng Hữu Cơ) - 500g
RAU SẠCH CANH TÁC KỸ THUẬT HỮU CƠ Do vườn Farmers Market tự trồng, kiểm soát và phân phối, không thu mua lại.Tiêu chuẩn rau...
25,000₫
Cải Thảo (Organic - Hướng Hữu Cơ) - 500g
Quy trình trồng & sau thu hoạch: Không sử dụng phân hóa họcKhông sử dụng giống biến đổi genKhông sử dụng...
25,000₫
Cải Thìa (Organic - Hướng Hữu Cơ) - 500g
Được trồng theo kỹ thuật canh tác rau hữu cơ 4 không: không thuốc bảo vệ thực vật - không phân...
25,000₫
Cải Xoăn Kale (Organic - Hướng Hữu Cơ) - 500gram
RAU SẠCH CANH TÁC KỸ THUẬT HỮU CƠ Do vườn Farmers Market tự trồng, kiểm soát và phân phối, không thu mua lại.Tiêu chuẩn rau...
35,000₫

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large