CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
SLIVER GOLD DIAMOND
Phát sinh giao dịch
mua hàng đầu tiên
Giá trị mua hàng
tích luỹ từ 50 triệu
Giá trị mua hàng
tích luỹ từ 100 triệu
Mức điểm tích luỹ
Mức điểm tích luỹ 1% 2% 3%
  Đổi điểm thanh toán
Đổi điểm thanh toán 1 điểm = 1 Đồng 1 điểm = 1 Đồng 1 điểm = 1 Đồng
  Ưu đãi tháng Sinh Nhật
Ưu đãi tháng Sinh Nhật VOUCHER 50.000 VND VOUCHER 250.000 VND VOUCHER 500.000 VND
  Ưu đãi giá tốt
Ưu đãi giá tốt
  Thông báo khuyến mãi
Thông báo khuyến mãi Email / SMS Email / SMS Email / SMS
  Tặng điểm tích luỹ
Tặng điểm tích luỹ Dịp đặc biệt Dịp đặc biệt Dịp đặc biệt
  Ưu đãi đặc quyền
Ưu đãi đặc quyền Giảm 5% tại Nhà hàng
Farmers Garden Q7
Giảm 10% tại Nhà hàng
Farmers Garden Q7
  Ưu đãi đặc quyền
Ưu đãi đặc quyền Giảm 3% tại Hải sản
Farmers Seafood Q3
Giảm 5% tại Hải sản
Farmers Seafood Q3
  Quà tặng dịp đặc biệt
Quà tặng dịp đặc biệt (Trung thu, Tết...)
  Tham gia sự kiện đặc biệt
Tham gia sự kiện đặc biệt Nhận thư mời
  Điều kiện duy trì hạn mức
Điều kiện duy trì hạn mức Giá trị 80.000.000 VND Giá trị 160.000.000 VND